Mobilapp

Ladda ner en förenklad version av vår hemsida.
Gå in genom Mobil eller ”Padda”

Android
Använd App QR Quick Scan eller annan.
Eller ”LADDA NER” här.
På menyn ”Spara på startskärmen

Iphone.
Använd App QR Quick Scan eller annan.
Eller ”LADDA NER” här.
 På menyn 
Lägg till på startskärmen

QR Code till Appen
Använd mobilen direkt här